Stack to Pot Ratio คณิตศาสตร์พื้นๆแค่ใช้เป็นก็เก่งขึ้นได้ในพริบตา

Stack to pot ratio (SPR) หรือ อัตราส่วนหน้าตักเทียบกับราคาพอท เป็นหลักการจากหนังสือ Professional No-Limit Hold’em: Volume I โดย Ed Miller โดยในบทความนี้จะอธิบายเพียงพื้นฐานคร่าวๆที่สามารถนำไปใช้จริงได้ หากอยากอ่านทฤษฎีแบบละเอียดก็ขอแนะนำให้อ่านเพิ่มเติมในหนังสือ 1. SPR

Read more
IDN Banner