DEMO จาก ThaiPokerBeast

– แนะนำตัวสั้นๆ อายุ พื้นเพ อาชีพ สายงาน ? อายุ 30 ขายของออนไลน์ – ทำไมถึงเล่น Poker ? บังเอิญไปเจอกระทู้นึงใน Pantip แล้วเกิดแรงบัลดาลใจ ตูจะต้องเล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพได้สิว้อยยยยย – เริ่มเล่นเมื่อไหร่

Read more

James จาก 3 Months 30K

– แนะนำตัวสั้นๆ อายุ พื้นเพ อาชีพ สายงาน ? ชื่อเจมส์ครับ อายุ 33 ปี เกิดกรุงเทพอยู่จนอายุ 16 ปี ไปออสเตรเลียแต่ไม่รอด อยู่ไปประมาณ 4 ปี อายุ 22-23

Read more

Wangtangmee จาก Poker Thai Style

– แนะนำตัวสั้นๆ อายุ พื้นเพ อาชีพ สายงาน ? ชื่อ ป้อ อายุ 25 ปี จบจากสายมัลติมีเดีย (ทำ Cg , Animation) แต่มาทำงานเป็นผู้แนะนำการลงทุน ซื้อขายหุ้น อาชีพเสริม

Read more

GM จาก ThaiPokerBeast

– แนะนำตัวสั้นๆ อายุ พื้นเพ อาชีพ สายงาน? เป็นแอดมินหลัก ThaiPokerBeast.com อายุ 20 ปลาย อาชีพกรรมกรออฟฟิศทั่วไป จบเศรษฐศาสตร์ตอนมหาลัย แต่ไม่ค่อยตรงกะงานที่ทำ – ทำไมถึงเล่น Poker? เริ่มเล่นเพราะฟังคลิปคุณต้านผู้ก่อตั้ง MudleyGroup กลุ่มฝึกฝน Trader อาชีพ

Read more
error: Content is protected !!