ประวัติแอนโตนิโอ เอสแฟนดารี (Antonio Esfandiari)

พ่อมดวงการโป๊กเกอร์ แอนโตนิโอ เอสแฟนดารี (Antonio Esfandiari) นักโป๊กเกอร์ชื่อก้องโลกที่มีฉายาโดดเด่นไม่เหมือนใครว่า “พ่อมด” นั้น เกิดวันที่ 8 ธันวาคม ปีค.ศ. 1978 ในเมืองเตหะราน (Teharan) ประเทศอิหร่าน มีชื่อเดิมว่า อะเมอร์ เอสแฟนดารี (Amir

Read more