การเล่น C-Bet in Position

ทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าการเล่น In Position (IP) นั้นเล่นค่อนข้างง่าย เนื่องจากสามารถเล่นได้ Loose, Bet ได้บ่อย

และยังสามารถชนะได้ในหลาย ๆ Pot ดังนั้นเราจะมาพูดถึง (C-bet) ว่าจะทำอย่างไร

ให้มีประสิทธิภาพเมื่อ In Position (IP) เพื่อไปชดเชยข้อเสียเปรียบเมื่อเรา (OOP)

.

C-Bet คืออะไร

Continuation bet หรือ C-Bet คือการ Bet จากคนสุดท้ายของ Preflop Aggressor

เช่น UTG Raise, Fold ไปจนถึง BB และ BB call จากสถานการณ์ดังกล่าว

UTG ถือเป็น Preflop Aggressor ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างแฮนด์จะขอพูดถึงว่าทำไม

In Postion ถึงมีข้อได้เปรียบ

.

ข้อได้เปรียบของ in position

1.มีข้อมูลของผู้เล่นคนก่อนหน้า

เป็นข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดของการเล่น in position เมื่อเรามีข้อมูลของคนข้างหน้า

ว่าเขามี action อย่างไร เราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเรา Check หรือ Raise

ซึ่งเป็นจุดที่มีประโยชน์มาก ๆ

.

2. ได้เปรียบเรื่อง Advantage

เนื่องจากคนที่ Out of Position แค่ Call Preflop มา จะทำให้ Range ของ In Position

มีความ Strong มากกว่า ทำให้ In Position มีข้อได้เปรียบในทุก ๆ Board Texture
จากเหตุผลข้างต้น เราสามารถ Value Bet หรือ ที่ Flop ด้วยความ ได้

และสามารถทำได้บ่อยอีกด้วยเมื่อเรา In Position

.

ตัวอย่างการเล่น In Position

สมมติให้ Cutoff Open-Raise และ BB Call กลายเป็น Heads-up Pot

Flop : T94♠

เราจะมาดูสิ่งที่ควรทำเกี่ยวกับ range ของเราใน flop นี้กัน

.

– Category 1 : Strong hands (QT or better)

เนื่องจาก hands เหล่านี้มีความ Strong ทำให้เราสามารถ Bet ได้ทั้งที่ Flop, และ

เพื่อเอา Value ถึงแม้เราจะเจอ Check-raiseก็ยังสามารถ Call ได้เพื่อไปประเมินสถานการณ์อีกครั้งใน Street ต่อไป

– Category 2 : Marginal hands (55 ถึง JT และบาง Ace-highs)

ประเภทเหล่านี้มีความ Connected กับ Flop แต่ไม่มีความ Strong มากพอที่จะ Bet หลาย ๆ Street

เพื่อเอา Value รวมถึงหลาย ๆ แฮนด์ที่ไม่สามารถเจอการ Check-raise ได้ (ต้องหมอบทันที)

ทำให้ Strategy ส่วนใหญ่จะเป็นการ Check เพื่อเป็นการ Balance และ Protect การ Check Range ของเราอีกด้วย

– Category 3 : Bluffs (Straight Draws and Strong Backdoor Draws)

เราจะ Balance Category 1 นั่นก็คือ Strong Hands ด้วย Bluffs อย่างเช่น 87 หรือ J7

ที่เป็น Straight Draws และ 65s หรือ K7s ที่เป็น Backdoor Straight Draws และ Backdoor Flush Draws

– Category 4 : Weak hands (33 and worse)

Hands เหล่านี้เป็นประเภทที่เราควรที่จะ Check มากที่สุด และหวังให้เราสามารถพัฒนาได้ที่ turn

แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น เราควรที่จะ Fold เมื่อเจอการ Bet จาก Out of Position

สรุป

การ C-Bet In Position เป็นจุดที่ได้เปรียบในการเล่น ทั้งการรู้ข้อมูลจากคู่ต่อสู้

เนื่องจากเราเป็นคนเล่นคนสุดท้ายและเรามี Range Advantage ทำให้สามารถ C-Bet ได้ค่อนข้างกว้าง

หากศึกษาในการเล่น In Position ดี ๆ จะทำกำไรได้มากขึ้นมหาศาลเลยทีเดียว

แสดงความเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง