Pot Odds

Share This

ที่จะติดไพ่เทียบกับความน่าจะเป็นที่จะไม่ติดไพ่

แสดงความเห็น
« กลับไปที่หน้ารวมคำศัพท์

บทความที่เกี่ยวข้อง