MP

Share This

ระหว่างหัวโต๊ะกับท้ายโต๊ะ (นับตามรอบการวางเงิน ซึ่งก็คือ ตำแหน่งที่ 5 6 7 จากซ้ายมือของ )

แสดงความเห็น
« กลับไปที่หน้ารวมคำศัพท์

บทความที่เกี่ยวข้อง